Languages

ÜRÜNLERİMİZİN KALİTESİNE GARANTİ VERİYORUZ.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

ACOEM AB'nin lazerli hizalama ürünlerinin, hizmetlerinin ve çalışma yöntemlerinin en belirgin özelliği verimliliktir.

Bunu elde etmenin tek yolu, şirketin süreçlerini sistematik olarak ölçmenin ve analiz etmenin yanı sıra kuruluşu, sürekli gelişim sağlamak amacıyla etkili bir şekilde çalıştırmaktır.

KALİTE POLİTİKASI

İşimizi yürütme şeklimizden müşteri hizmetlerine kadar yaptığımız her işte mükemmel olmayı hedefleriz. Yaptığımız her işte, "yeterince iyi"nin yalnızca bir başlangıç noktası olduğuna gerçekten inanırız. Ve yaptığımız her işi ACOEM AB olarak ISO 9001:2008 kalite yönetim sertifikasına uygun olarak gerçekleştiririz.

ACOEM AB, iş yaptığı toplumlardaki etik, yasal, ticari ve genel beklentileri karşılayacak ya da daha fazlasını sağlayacak şekilde çalışmaktadır.

ACOEM AB, her çalışanın fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını sağlamaya yönelik bir şirket kültürü oluşturarak sağlıklı ve motive edici bir çalışma ortamı sunmak için çalışmaktadır.

ACOEM AB olarak kuruluşumuzdan, çalışanlarımızdan ve liderlerimizden bazı beklentilerimiz var. Şirketimiz ve her bir çalışanımız arasında, nasıl bir tavır takınacağımız, nasıl satış yapacağımız ve bir kuruluş olarak nasıl gelişeceğimiz konusunda tanımlanmış beklenti ve karşılıklı taahhütleri temel alan bir ilişki kurmakta ve bunu geliştirmekteyiz.

Bizler çalışanlarımızın katılımını sağlayarak kuruluşumuzda demokrasiyi güçlendirmek için çalışıyoruz.

ACOEM AB'de yaş, cinsiyet ve milliyet açısından çeşitlilik sağlanacak şekilde çalışıyoruz.

Tüm diğer etkenlerden daha önemli olan liderlik kalitesi, bir kuruluşun başarısını ya da başarısızlığını belirlemektedir. Bu nedenle ACOEM AB, sürekli olarak liderlik performansının arttırılmasına yatırım yapmaktadır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevreye gösterdiğimiz özen ve doğal kaynaklarımızın sınırlı olduğunun ve sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğinin farkında olmak, ACOEM AB açısından her zaman çok önemli olmuştur. Ürünlerimiz müşterilerimizin enerji tasarrufu sağlamasına yardımcı olmanın yanı sıra ürünlerimizi, çevre açısından olumsuz etkileri en aza inecek şekilde tasarlamak, üretmek ve dağıtmak için çabalıyoruz. Bu çalışmada bize yol göstermesi için ACOEM AB, ISO 14001:2004'e göre onaylı bir çevre yönetimi sistemine sahiptir.

ACOEM AB olarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktayız. Bu maksatla:

 • İşin yapıldığı ülkedeki tüm geçerli çevre yasalarına uygun hareket ederiz ve bunu yaparken tüm gerekli ruhsatları, izinleri ve lisansları alırız ve geçerliliklerini sürdürürüz;

 • Hammaddelerin, atıkların, hava emisyonlarının ve atık su deşarjlarının güvenli biçimde alınması, taşınması, saklanması, atılması, geri dönüştürülmesi ya da yönetilmesi için sistemler kurarız. Bu bakımdan insan ya da çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek tüm atık, atık su ya da emisyonlar, çevreye salınmadan önce kontrol edilmeli ve işlenmelidir;

 •  Dökülmeleri ve kaza sonucu salınmalarını önleyerek yerel ortamların kirlenmesini önleriz ve hava, gürültü ve koku kirliliğinin izin verilen ulusal sınırlar içinde olduğundan emin oluruz; ve

 • Çevresel hedefler belirleyerek, eylem planlarını başlatarak ve dahili ya da harici denetlemeler sonucu belirlenen gerekli geliştirmeleri yerine getirerek çevresel performansı sürekli olarak geliştiririz.

 

Fixturlaser ürünlerinin çevresel beyanı 10 yıldan daha uzun bir süre önce verilmiştir.

Fixturlaser ürünlerinin çevresel beyanı

SERTİFİKALAR

Aynı zamanda sertifikalarımızı veren DNV ile birlikte çalışıyoruz.

 

Fixturlaser ISO 9001 ve ISO 14001

ACOEM AB, EX sınıfı hizalama cihazlarının sertifikalı sağlayıcısıdır.

ATEX Sertifikası